La Nuu,* festival de fotografia de Rubí, va néixer l’octubre de l’any 2015 amb la voluntat d’esdevenir una proposta sòlida que acostés els corrents actuals de la fotografia d’autor als ciutadans de Rubí.

Alhora, La Nuu ambiciona convertir la ciutat de Rubí en un lloc de referència obligada dins de l’esfera de la fotografia.

Per a aquesta segona edició, La Nuu es manté fidel als seus principis i no vol posar portes al bosc de la fotografia contemporània, per la qual cosa, tots els treballs fotogràfics seran exposats a peu de carrer i a la intempèrie de totes les mirades. Les façanes dels edificis i les places de la ciutat faran de museu. Al llarg de tot un mes, diverses lones romandran penjades a la vista de tothom. Per costum, aquestes lones tenen una funció publicitària i solen anunciar una exposició més amplia dins un espai tancat.Les lones seran la mateixa exposició. Nous suports per a nous temps.

La principal estratègia del festival és l’ocupació de l’espai públic per tal de despertar la complicitat emocional dels ciutadans i les ciutadanes. La Nuu té una clara vocació internacional però necessita i busca la implicació de la comunitat de Rubí per tal d’arrelar de manera ferma.

Sota el lema Nosaltres/Nosotros/Nous/Us el festival reunirà enguany l’obra de dotze fotògrafs d’àmbit estatal i europeu. Aquest vessant expositiu es complementa amb la participació col·lectiva d’entitats culturals de la ciutat i activitats pedagògiques, com intervencions de l’espai urbà, tallers, conferències, presentacions i visites guiades.

* (nuu: paraula en llengua catalana de gènere femení recollida en el Diccionari Pompeu Fabra i definida així: En el llenguatge poètic, núvol.)